K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本


#Sakura Miyawaki, Nhật Bản và Hàn Quốc Việc khắc phục "cách ăn ramen, sự khác biệt về văn hóa" đang gây tranh cãi ở Hàn Quốc.
● Một thành viên người Hàn Quốc đút thìa vào súp ramen của Sakura Miyawaki.
● Ở Hàn Quốc, đó là “tình bạn” hay “biểu hiện của cảm xúc”, nhưng ở Nhật Bản, đó là phong cảnh hiếm khi được nhìn thấy. ..
● Tranh cãi về "Làm những gì người La Mã làm ở Rome" so với "Vấn đề vệ sinh trong thời đại Corona" đã nổ ra. ..


Published : 2022/05/14 12:52 KSTvia SNSLike if you like it ♪Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2022 AISE Inc. All Rights Reserved.