K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本


Hôm nay (14) sinh nhật _KAI (EXO), quảng cáo kỷ niệm sinh nhật sẽ được đặt trên bảng thông báo điện tử lớn ở Quảng trường Thời đại, New York từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 1. ..


Published : 2022/01/14 16:40 KSTvia SNSLike if you like it ♪Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2022 AISE Inc. All Rights Reserved.