K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本


NCT 127, tour diễn vòng quanh thế giới tại Nhật Bản sẽ được tổ chức từ ngày 15 đến 16 tháng 1 năm 2022. Tôi đến Nhật Bản lần đầu tiên khoảng hai năm sau đó. ..


Published : 2021/11/25 13:12 KSTvia SNSLike if you like it ♪Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2021 AISE Inc. All Rights Reserved.