K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本


  • BTS sẽ chấp nhận nghĩa vụ quân sự đặc biệt? Ủy ban Quốc phòng Hàn Quốc sẽ triệu

BTS sẽ chấp nhận nghĩa vụ quân sự đặc biệt? Ủy ban Quốc phòng Hàn Quốc sẽ triệu tập một tiểu ban xem xét dự luật vào sáng nay (25) để thảo luận về dự luật sửa đổi luật nghĩa vụ quân sự, cho phép các nghệ sĩ văn hóa đại chúng có đóng góp đáng kể cho lợi ích quốc gia thay thế. ..


Published : 2021/11/25 10:00 KSTvia SNSLike if you like it ♪Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2021 AISE Inc. All Rights Reserved.