K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本


  • Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc đã quyết định không điều tra quảng cáo ngượ

Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc đã quyết định không điều tra quảng cáo ngược bị cáo buộc của JUNG KOOK_ và đánh giá rằng hành động này không vi phạm "Đạo luật Công bằng về Quảng cáo và Hiển thị". ..


Published : 2021/10/27 16:36 KSTvia SNSLike if you like it ♪Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2021 AISE Inc. All Rights Reserved.