K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本


  • [T Formula] ITZY, album đầu tiên của ITZY<CRAZY IN LOVE> Phiên bản đặc biệt �

[T Formula] ITZY, album đầu tiên của ITZY
<CRAZY IN LOVE> Phiên bản đặc biệt

📢 Đặt hàng trước: 2021.10.15 FRI 11AM
📢 Bản phát hành vật lý: 2021.10.22 FRI

#ITZY #있지 ITZYofficial
#MIDZY #믿지
#YÊU ĐIÊN DẠI
#LOCO
#ITZY_LOCO


Published : 2021/10/15 00:04 KSTvia SNSLike if you like it ♪Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2021 AISE Inc. All Rights Reserved.