K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本


【CHÍNH THỨC】 ITZY 、 211014 SỰ KIỆN CUỘC GỌI VIDEO CỦA ITZY
#LIA #Lia #Tôi tin, nhưng tôi may mắn

💟 MV
💟Album

#ITZY #Its ITZYofficial
#MIDZY #Tôi tin
#YÊU ĐIÊN DẠI
#LOCO


Published : 2021/10/14 23:24 KSTvia SNSLike if you like it ♪Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2021 AISE Inc. All Rights Reserved.