K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本


  • Tại lễ khai mạc Triển lãm Phát triển Quốc phòng Quốc gia Triều Tiên, chỉ huy khi

Tại lễ khai mạc Triển lãm Phát triển Quốc phòng Quốc gia Triều Tiên, chỉ huy khi trình diễn quốc ca đã mặc chiếc áo có chân dung Tổng Bí thư Kim Jong Un đã trở thành chủ đề nóng. ..
● Người lãnh đạo tối cao là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Việc vẽ một khuôn mặt trên quần áo bạn mặc và quần áo bạn mặc trên người là điều bất thường, vì điều đó được gọi là phá hoại uy quyền.


Published : 2021/10/14 09:52 KSTvia SNSLike if you like it ♪Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2021 AISE Inc. All Rights Reserved.