K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本


AORI là một người dùng YouTube đã phàn nàn về tình trạng bầm tím khắp cơ thể do tiêm thuốc để cải thiện sức khỏe. Cô được phát hiện mắc chứng "tràn khí màng phổi" sau khi kiểm tra tại bệnh viện đại học. Số lượng tiểu cầu nghi ngờ cho thấy nó bình thường. ..


Published : 2021/10/14 08:44 KSTvia SNSLike if you like it ♪Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2021 AISE Inc. All Rights Reserved.