K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本


[V chính thức] [NCT_ _ 127 Taeyong: Taeyong] "2,1 triệu đơn đặt hàng trước, tôi lo lắng, nhưng tôi mạnh mẽ" (họp báo hình dán)


Published : 2021/09/17 19:36 KSTvia SNSLike if you like it ♪Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2021 AISE Inc. All Rights Reserved.