K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本


  • Yoon, cảnh sát trưởng trong vụ bê bối "Scorching Sun Club", đã bị Tòa án Tối cao

Yoon, cảnh sát trưởng trong vụ bê bối "Scorching Sun Club", đã bị Tòa án Tối cao phạt 20 triệu won. ..
● Phòng trò chuyện nhóm của VI (trước đây là BIGBANG) được gọi là "cảnh sát trưởng".


Published : 2021/09/15 10:44 KSTvia SNSLike if you like it ♪Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2021 AISE Inc. All Rights Reserved.