K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本


  • Sau khi bổ nhiệm đặc phái viên vào ngày 14, Moon Jae-in và vợ đã chỉ trích trong

Sau khi bổ nhiệm đặc phái viên vào ngày 14, Moon Jae-in và vợ đã chỉ trích trong bữa tối riêng tư với các thành viên của "BTS" và các quan chức văn phòng. ..
● Các biện pháp phòng ngừa mạnh mẽ nhất của Tokyo chống lại các trường hợp nhiễm coronavirus mới, "bốn giai đoạn cách biệt xã hội", vẫn tiếp tục, nhưng liệu có cần thiết để hơn 10 người tụ tập và ăn uống, ngay cả ở cấp độ công cộng hay không. đến.


Published : 2021/09/15 10:00 KSTvia SNSLike if you like it ♪Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2021 AISE Inc. All Rights Reserved.