K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本


Diễn viên #Park BoGum, tình hình của ngày hôm nay đang là chủ đề nóng ở Hàn Quốc.
● Tham gia hải quân và phục vụ trong hải quân.
● Hôm nay, tôi sẽ tham gia và chủ trì các hoạt động quân sự.
-Fans cũng phản ứng bằng cách "biến thành giọng của một người lính". ..


Published : 2021/06/11 22:12 KSTvia SNSLike if you like it ♪Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2021 AISE Inc. All Rights Reserved.