K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本


  • Có những ưu và khuyết điểm đối với nhận xét của Taehyun khi X ở bên nhau vào ngà

Có những ưu và khuyết điểm đối với nhận xét của Taehyun khi X ở bên nhau vào ngày mai.
Vào ngày 31, nó đã trở lại trong "Chaos: Freeze". Theo báo cáo, lượng đặt trước đã vượt quá 520.000.
Tae Hyun thẳng thắn cho biết: "Tuy nhiên, hạnh phúc của chúng tôi tỷ lệ thuận với doanh số bán hàng. Chúng tôi muốn hạnh phúc hơn" ..


Published : 2021/05/11 16:32 KSTvia SNSLike if you like it ♪Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2021 AISE Inc. All Rights Reserved.