K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本


Chương "Chaos" phát hành vào tháng 11: "Freeze" concept trailer "TOMORROW X TOGETHER" được đánh giá là rất giống với quảng cáo của Burberry. ..
● Trong hai video, những khối băng khổng lồ từ trên trời rơi xuống và nhảy múa trong cuộc giao lưu.


Published : 2021/05/11 15:12 KSTvia SNSLike if you like it ♪Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2021 AISE Inc. All Rights Reserved.