K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本


"Bằng chứng phẫu thuật thẩm mỹ" của nữ diễn viên Seo YeaJi đang là chủ đề nóng ở Hàn Quốc.
● Album tốt nghiệp "Seo Yea Ji Photo" đã được phát hành.
● Ấn tượng khác biệt đến nỗi bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình Youtuber đánh giá đó là một người khác trùng tên.
● Khi nghi ngờ về việc điều khiển tâm lý (lý thuyết điều động tâm lý) trở thành một vấn đề, một "bằng chứng phẫu thuật thẩm mỹ" để so sánh bức ảnh tốt nghiệp với bức ảnh hiện tại sẽ xuất hiện.
● Đã xóa video mà Youtuber, một bác sĩ tự tin và nói: "Nếu bạn là người giống nhau, hãy mua một bữa ăn", đánh giá rằng bạn là một người khác.


Published : 2021/04/15 22:40 KSTvia SNSLike if you like it ♪Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2021 AISE Inc. All Rights Reserved.