K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本


  • Nam diễn viên Son Yejin đang xem xét diễn xuất trong bộ phim truyền hình mới "39

Nam diễn viên Son Yejin đang xem xét diễn xuất trong bộ phim truyền hình mới "39" của đài JTBC. Nếu đạt được thành tích, đây sẽ là bộ phim truyền hình trở lại đầu tiên trong khoảng một năm kể từ "Falling on You". ..


Published : 2021/04/15 17:20 KSTvia SNSLike if you like it ♪Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2021 AISE Inc. All Rights Reserved.