K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本


  • Ở Hàn Quốc, một hạng mục mới đã được thêm vào điều khoản hợp đồng của người mẫu

Ở Hàn Quốc, một hạng mục mới đã được thêm vào điều khoản hợp đồng của người mẫu quảng cáo rượu. Nếu hình ảnh uống rượu của sinh viên bị phát hiện trong thời gian hợp đồng, bạn sẽ phải trả gấp đôi phí hợp đồng như tiền phạt. ..


Published : 2021/04/15 15:52 KSTvia SNSLike if you like it ♪Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2021 AISE Inc. All Rights Reserved.