K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本


  • Nam diễn viên Kim Jung Hyun vướng vào tranh chấp hợp đồng độc quyền. .. ● Bối c

Nam diễn viên Kim Jung Hyun vướng vào tranh chấp hợp đồng độc quyền. ..
● Bối cảnh:
Công ty quản lý hiện tại O & Entertainment đã đưa ra cáo buộc rằng kho văn hóa mà nữ diễn viên Seo Ji Hye và những người khác thuộc sở hữu đã liên hệ với Kim Jung Hyun khi hợp đồng độc quyền chưa hết hạn.

Nộp đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp với Hiệp hội Quản lý Giải trí Hàn Quốc.
● Vấn đề:
Kim Jung Hyun tuyên bố rằng hợp đồng đã hết hạn.
O & Entertainment tuyên bố rằng còn 11 tháng nữa, bao gồm cả khoảng thời gian không thể hoạt động vì lý do cá nhân.


Published : 2021/04/08 16:04 KSTvia SNSLike if you like it ♪Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2021 AISE Inc. All Rights Reserved.