K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本Jun 17, 2022, [V Official] WOODZ (Cho Seung Youn_) --PEAK FESTIVAL 2022 SAU

via SNS
Jun 08, 2022, [Official cjm] 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐥𝐢𝐬𝐭 100% đồng cảm _ _ Một câu chuyện về tình yêu và chia tay! Danh sách phát WOODZ (Cho Seung Youn_) | 𝐒𝐭𝐨𝐧𝐞 𝐌𝐮𝐬𝐢𝐜 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐥𝐢𝐬𝐭


via SNS
May 27, 2022, [V Official] WOODZ (Cho Seung Youn_) - Video biểu diễn đặc biệt 'I hate you (I hate you)' (School-Rock ver.)

via SNS
May 23, 2022, 【V 公式】 WOODZ (Cho Seung Youn_) - Video sân khấu giới thiệu 'Dirt on my Leather'

via SNS
May 20, 2022, [Chính thức] WOODZ (Cho Seung Youn _) - 요 WOODZM (YOWOODZM) S5. EP.02

via SNS
May 18, 2022, 【Official mnk】 [Cross Edit] Cho Seung Youn_ - I don't have you (WOODZ 'I hate you' StageMix)

via SNS
May 17, 2022, 【Official sb1】 [Facecam 4K] Cho Seung Youn_ 'Tôi ghét bạn' (WOODZ 'Tôi ghét bạn' FaceCam) │ @SBS Inkigayo_2022.05.15.

via SNS
May 16, 2022, [V Official] WOODZ (Cho Seung Youn_) - Video sân khấu giới thiệu 'I Hate You'

via SNS
May 16, 2022, 【Official sb1】 [Fancam 4K hàng đầu của chủ nhiệm] Cho Seung Youn_ 'Tôi ghét bạn' (FanCam của WOODZ 'Tôi ghét bạn') │ @SBS Inkigayo_2022.05.15.

via SNS
May 16, 2022, [Official sb1] [Fancam 4K First Row] Cho Seung Youn_'I Hate You 'Full Shot │ @ SBS Inkigayo_2022.05.15.

via SNS


Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2022 AISE Inc. All Rights Reserved.