K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本Apr 24, 2023, [Công thức] ITZY, [🔴LIVE] Người bạn đời đầu tiên của Lyeongchae Ryujini Nhóm ẩm thực Hàn Quốc 🍯🍽 20230424 Nhóm ẩm thực Hàn Quốc Cookbang & Mukbang LIVE

via SNS
Apr 18, 2023, [Chính thức] ITZY, ⚡ Choco 🍫 Thần giao cách cảm ⚡ Ye Ji-soo 😍💕 #ITZY

via SNS
Apr 18, 2023, [Chính thức] ITZY,[ITZY?ITZY!] EP131

via SNS
Apr 17, 2023, [Chính thức] ITZY, 💿 B-DAY TRACK #417 “RyuJIN” SAU

via SNS
Apr 17, 2023, [Chính thức] ITZY, [Cover] B-DAY TRACK #417 "RyuJIN" | Mỗi giây của Mina Okabe

via SNS
Apr 14, 2023, [Chính thức] ITZY, ITZY "A Date for Two" | Thảo luận về sở thích 💟 #yesoo

via SNS
Apr 13, 2023, 【公式】ITZY、ITZY 🌐IT'z TOUR BOOK🌐 EP 16

via SNS
Apr 11, 2023, [Chính thức] ITZY, trừ thạch🍭🎧👒 Túi của Ryujinemon👜💝 #ITZY

via SNS
Apr 11, 2023, [Chính thức] ITZY,[ITZY?ITZY!] EP130

via SNS
Apr 10, 2023, [Chính thức] ITZY, [ITZY VLOG] Kỳ nghỉ của Chae Ling

via SNS


Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2023 AISE Inc. All Rights Reserved.