K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本Feb 06, 2023, [Chính thức] ITZY, fan meeting lần thứ 2 của ITZY Này, tin đi, bay thôi! "Đi đến thế giới của phép màu" #YEJI 🔍

via SNS
Feb 06, 2023, ITZY đã trở lại sân bay quốc tế Incheon vào sáng sớm nay (6/2). .via SNS
Feb 04, 2023, 【公式】ITZY、ITZY CHECKMATE WORLD TOUR ĐẦU TIÊN tại #JAKARTA#ITZY #MIDZY#ITZY_WORLD_TOUR✈️

via SNS
Feb 04, 2023, 【公式】ITZY、ITZY CHECKMATE WORLD TOUR ĐẦU TIÊN tại #JAKARTA#ITZY #MIDZY#ITZY_WORLD_TOUR✈️

via SNS
Feb 04, 2023, [Chính thức] ITZY, [#JAKARTA] ITZY THE 1ST WORLD TOUR "CHECKMATE" tại JAKARTA | LIVE 🎥

via SNS
Feb 04, 2023, 【公式】ITZY、ITZY CHECKMATE WORLD TOUR ĐẦU TIÊN tại #JAKARTA#ITZY #MIDZY#ITZY_WORLD_TOUR✈️

via SNS
Feb 04, 2023, 【公式】ITZY、ITZY CHECKMATE WORLD TOUR ĐẦU TIÊN tại #JAKARTA#ITZY #MIDZY#ITZY_WORLD_TOUR✈️

via SNS
Feb 04, 2023, 【公式】ITZY、ITZY CHECKMATE WORLD TOUR ĐẦU TIÊN tại #JAKARTA#ITZY #MIDZY#ITZY_WORLD_TOUR✈️

via SNS
Feb 04, 2023, 【公式】ITZY、ITZY CHECKMATE ĐẦU TIÊN WORLD TOUR tại #JAKARTA#ITZY #MIDZY#ITZY_WORLD_TOUR✈️ floXo

via SNS
Feb 04, 2023, 【公式】ITZY、ITZY CHECKMATE WORLD TOUR ĐẦU TIÊN tại #JAKARTA#ITZY #MIDZY#ITZY_WORLD_TOUR✈️

via SNS


Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2023 AISE Inc. All Rights Reserved.