K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本Oct 19, 2021, [T] LOONA (Loona), RT anaJP official: [Trailer] LOONA (LOONA) "Starseed ~ カ ク セ イ ~"

#LOONA
#Hula Hoop
#StarSeed ~ カ ク セ イ ~

via SNS
Oct 19, 2021, [T quan chức] LOONA (Loona), 🐰 #HappyHeeJinDay 🐰
LOONA Heeding 👶🏻 Sinh nhật Nijini Kaijo 🍭🎂

#Loona #HeeJin #LOONA #HeeJin

via SNS
Oct 19, 2021, [T quan chức] LOONA (Loona), 🐰 #HappyHeeJinDay 🐰
LOONA Heeding 👶🏻 Sinh nhật Nijini Kaijo 🍭🎂

#Loona #HeeJin #LOONA #HeeJin

via SNS
Oct 18, 2021, O tO chính thức】 LOONA (Loona) 、 [#HeeJin / #HeeJin] 杂种 写 ~

#Loona #LOONA

via SNS
Oct 18, 2021, O tO chính thức】 LOONA (Loona) 、 [#HeeJin / #HeeJin] 杂种 写 ~

#Loona #LOONA

via SNS
Oct 18, 2021, O tO chính thức】 LOONA (Loona) 、 [#HeeJin / #HeeJin] 杂种 写 ~

#Loona #LOONA

via SNS
Oct 17, 2021, [T chính thức] LOONA (Loona), [#HaSeul / #HaSeul] Vì tôi không thể chụp ảnh tự sướng nên chị họ và mẹ tôi đã chụp ảnh tôi ...

#Cô gái đẹp nhất tháng này #LOONA

via SNS
Oct 17, 2021, [TOfficial] LOONA (Loona), [#HaSeul] 💚

#Cô gái đẹp nhất tháng này #LOONA

via SNS
Oct 17, 2021, [TOfficial] LOONA (Loona), [#Hyunjin / #HyunJin] Ohbit khi còn trẻ, tôi đã nghĩ mình sẽ trở thành một vận động viên, nhưng tôi thực sự rất vui khi được gặp những Ohbit như vậy, như một giấc mơ ⭐

#Cô gái đẹp nhất tháng này #LOONA

via SNS
Oct 17, 2021, [TOfficial] LOONA (Loona), [#Hyunjin / #HyunJin] Cảm ơn bạn đã biến ước mơ của tôi lớn hơn

#Cô gái đẹp nhất tháng này #LOONA

via SNS


Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2022 AISE Inc. All Rights Reserved.