K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本Nov 10, 2021, [Official jte] [Cover] LOONA_x fromis_9_, Powerful Sword Dance↗idolroom Ep.28 | JTBC 181220 Broadcast

via SNS
Nov 09, 2021, [Official jte] fromis_9_↔LOONA_, bài hát hay thay đổi ☆ Idolroom Ep.28 | JTBC 181220 phát sóng

via SNS
Nov 07, 2021, [Official mbk] LOONA_ (LOOΠΔ) -WOW, PTT (Paint The Town) [World is One 2021 CONCERT-Phát lại chủ đề]

via SNS
Nov 04, 2021, 【官方 cjm】 Cocomong & Yeojin, Kim Lip, Choiri, Go Won (LOONA_) - Yummy-Yummy MV

via SNS
Nov 01, 2021, [V Official] [LOONA_] Moon Frequency ep.60

via SNS
Oct 26, 2021, [V Official] [LOONA_] Moon Frequency ep.59

via SNS
Oct 23, 2021, [V Formula] [LOONA_] Video luyện tập vũ đạo "HULA HOOP"

via SNS
Oct 22, 2021, [V chính thức] [LOONA_] chơi với Ohbit, tôi 5 tuổi😢😭😫

via SNS
Oct 22, 2021, [V Official] [LOONA_] Oh Bit Xin lỗi, tôi 6 tuổi..😒😞😔😟😕

via SNS
Oct 20, 2021, [Chính thức] LOONA (Loona), [#KimLip / #KimLip] Tôi thích món tráng miệng🤍🤍🤍

#Loona #LOONA

via SNS


Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2022 AISE Inc. All Rights Reserved.