K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本Dec 03, 2021, NCT sẽ phát hành ca khúc mới "Universe" lần đầu tiên trong "MAMA 2021". ..

via SNS
Dec 02, 2021, [Official mnk] [Đặc biệt đề cử mẹ năm 2021] NCT_ _ 127_ _ (NCT 127) -sticker #M COUNTDOWN_ EP.734

via SNS
Dec 02, 2021, [Official mnk] [Đặc biệt đề cử mẹ năm 2021] NCT_ _ DREAM_ _ (NCT Dream) -Taste (Hot Sauce) #M COUNTDOWN_ EP.734

via SNS
Dec 02, 2021, "NCT" sẽ phát hành ca khúc mới "Universe (Let's Play Ball)" trên nhiều trang web nguồn âm nhạc trước khi phát hành full album thứ ba "Universe" vào ngày 14/12. ..

via SNS
Dec 02, 2021, [V Official] NCT_ _ DREAM_ _ NCT Dream'Dreaming 'theo dõi video

via SNS
Nov 30, 2021, CT V 公式】 NCT_ _ Năm 2021Dream: Giai đoạn 4 - Cộng hưởng

via SNS
Nov 29, 2021, [Official mbk] [Sự phấn khích sau giờ học] Min-chae Seong & Seung-joo Yoon, những người hùng năm nhất; Kick it (NCT_ _ 127) MBC211128 phát sóng

via SNS
Nov 29, 2021, [Official mbk] [Sự phấn khích sau giờ học] Min-chae Seong & Seung-joo Yoon, những người hùng năm nhất; Kick it (NCT_ _ 127) MBC211128 phát sóng

via SNS
Nov 29, 2021, [Official mbk] [Sự phấn khích sau giờ học] Min-chae Seong & Seung-joo Yoon, những người hùng năm nhất; Kick it (NCT_ _ 127) MBC211128 phát sóng

via SNS
Nov 29, 2021, [Official mbk] [Sự phấn khích sau giờ học] Min-chae Seong & Seung-joo Yoon, những người hùng năm nhất; Kick it (NCT_ _ 127) MBC211128 phát sóng

via SNS


Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2021 AISE Inc. All Rights Reserved.