K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本Feb 24, 2022, 【V Official】 PENTAGON_ - Pentory #155 (Lời tuyên truyền "Cảm giác" đằng sau Phần 2)

via SNS
Feb 24, 2022, 【官方】 PENTAGON 、 PENTAGON (PENTAGON) - PENTORY #155 (Quảng cáo 'Feelin' Like 'đằng sau PHẦN 2) │ENG

via SNS
Feb 23, 2022, 【公式 mnk】 [교차 편집] PENTAGON_ - Feelin 'Like (PENTAGON_ _' Feelin 'Like' StageMix)

via SNS
Feb 18, 2022, [V Official] PENTAGON_ - Video thực hành biên đạo 'Feelin' Like '(Phiên bản đặc biệt)

via SNS
Feb 17, 2022, 【Official mbk】 [Teaser] PENTAGON_ (PENTAGON_ _) - Gọi tên tôi│Trực tiếp

via SNS
Feb 16, 2022, 【官方 mn2】 【哇! You Dance] PENTAGON_ (PENTAGON_ _) - Feelin 'Like (Choreography Full ver.)

via SNS
Feb 14, 2022, 【】 Chính thức PENTAGON, PENTAGON (PENTAGON) #Ferris Wheel_Challenge🎡

via SNS
Feb 13, 2022, 【Chính thức】 PENTAGON, PENTAGON (PENTAGON) - PENTORY #154 (Phần 1 đằng sau chương trình khuyến mãi "Feelin 'Like": Câu chuyện của ngày đó) │ENG

via SNS
Feb 13, 2022, 【V Official】 PENTAGON_ - Pentory #154 (Phần 1 đằng sau chương trình khuyến mãi "Feelin 'Like": Câu chuyện của ngày đó)

via SNS
Feb 13, 2022, 【公式】 PENTAGON 、 PENTAGON (PENTAGON) #관람차 (#Sparkling_Night) 🎡

via SNS


Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2022 AISE Inc. All Rights Reserved.