K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本May 06, 2022, 【CHÍNH THỨC】 PENTAGON, PENTAGON (PENTAGON) - PENTORY #161 (HỌP FAN THỨ 4 [BÊN RIÊNG TƯ CỦA PENTAGON] Hậu trường PHẦN 2) │ENG

via SNS
May 05, 2022, 【Chính thức】 PENTAGON 、 Hongseok Sensation 🥺🥲

via SNS
May 03, 2022, 【Chính thức】 Lầu Năm Góc, ngày thứ sáu của cuối mùa xuân🌸🌼

via SNS
May 02, 2022, 【】 PENTAGON chính thức, [Hong-Week 🥺] Highlight 11-10 Nhiệm vụ cho Hongseok và Universe☺️

via SNS
May 02, 2022, 【Official】 PENTAGON, [Hong Day 🥺] Highlight 10 - When We Need Hongseok? ! 😭 (8)

via SNS
May 02, 2022, 【Official】 PENTAGON, [Hong Day 🥺] Highlight 09 - When We Need Hongseok? ! 😭 (7)

via SNS
May 02, 2022, 【Official】 PENTAGON, [Hong Day 🥺] Highlight 08 - When We Need Hongseok? ! 😭 (6)

via SNS
May 02, 2022, 【Official】 PENTAGON, [Hong-Week 🥺] Highlight 07 - When We Need Hongseok? ! 😭 (5)

via SNS
May 02, 2022, 【Official】 PENTAGON, [Hong Day 🥺] Highlight 06 - When We Need Hongseok? ! 😭 (4)

via SNS
May 02, 2022, 【Official】 PENTAGON, [Hong Day 🥺] Highlight 05 - When We Need Hongseok? ! 😭 (3)

via SNS


Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2022 AISE Inc. All Rights Reserved.