K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本


Khi chúng tôi quyết định làm lại bộ phim truyền hình "Princess", chúng tôi đã thảo luận về dàn diễn viên của những người dùng Internet Hàn Quốc. ..
● Shin Chae Kyung → Kim Seo Hyung_
Lý Thần → Jun (U-KISS) _
Li Yuru → Song Kang
Nhân vật Min Hyo Lyn → Ko Yoon John


Published : 2021/03/05 12:48 KSTvia SNSLike if you like it ♪Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2021 AISE Inc. All Rights Reserved.