K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本


  • Chủ đề là cuộc giao tiếp giữa DinDin_ và nam diễn viên Kim Seon Ho_. .. ● Ding

Chủ đề là cuộc giao tiếp giữa DinDin_ và nam diễn viên Kim Seon Ho_. ..
● Ding Ding "Tôi đã thử ăn thực đơn mới của Song Ho Chan trong CFing. Tôi đã cố bắt chước nhưng không thành công. Chúc mừng bạn đã chọn được một người mẫu! Thật tuyệt!"
● Câu trả lời của Kim Sun Ho: "Ồ, chúng tôi chắc chắn đang ở nhà. Rốt cuộc, DinDin là DinDin và Pizza là Domino. Cảm ơn."


Published : 2021/03/05 12:36 KSTvia SNSLike if you like it ♪Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2021 AISE Inc. All Rights Reserved.