K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本


[Công thức T] ASTRO, kỷ niệm 5 năm! ! !
Xin chúc mừng, cảm ơn rất nhiều 😊
MJ Jinjin Cha Eunwoo Moonbin Rocky Yoon Sanha và Aroha Tôi nghĩ chúng ta đã hoàn thành ~~~
Cảm ơn mọi người, chúng ta sẽ tiếp tục hạnh phúc continue
#ASTRO5thANNIVERSARY


Published : 2021/02/23 09:28 KSTvia SNSLike if you like it ♪Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2021 AISE Inc. All Rights Reserved.