K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本


  • "AKMU" Lee Soo Hyun nói về áp lực của việc ăn kiêng. ..
 ● Khi người hâm mộ hỏi

"AKMU" Lee Soo Hyun nói về áp lực của việc ăn kiêng. ..
● Khi người hâm mộ hỏi họ có mệt mỏi vì áp lực ăn uống không, tôi cảm thấy mệt mỏi với từ "ốm". Tôi rất thích ăn, và tôi đã tăng 5-10 kg rất nhanh. Khó giảm như hồi chiến, nhưng giờ là lúc tăng cân.


Published : 2020/12/03 12:36 KSTvia SNSLike if you like it ♪Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2021 AISE Inc. All Rights Reserved.