K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本


  • Thành viên đã qua đời của dàn diễn viên "SURPRISE U" _Cha In HA_ đã qua đời được

Thành viên đã qua đời của dàn diễn viên "SURPRISE U" _Cha In HA_ đã qua đời được một năm. ..
-Nó được tìm thấy trong một xác chết tại nhà vào ngày 3 tháng 12 năm 2019 và xuất hiện trong bộ phim truyền hình "Humans and Defects".


Published : 2020/12/03 12:24 KSTvia SNSLike if you like it ♪Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2021 AISE Inc. All Rights Reserved.