K-Pop news, videos and photos - WoW!Korea

wowkorea facebookwowkorea twitter  | Tiếng Việt  | bahasa Indonesia  | ไทย  | 簡体字  | 繁体字  | English  | 한국  | 日本


Jung-a đã chụp một bài báo của Lee Ka-eun và những người khác và nhận thấy rằng chúng đã bị loại bỏ thông qua hoạt động của PRODUCE48, đánh vần là "Tôi nghĩ vậy ...". Hai người đều là thành viên của AFTER SCHOOL và đã cổ vũ trong buổi thử giọng. ..


Published : 2020/11/18 17:53 KSTvia SNSLike if you like it ♪Check WoW!Korea for breaking and latest K-Pop's news, videos, and photos now!
Copyright(C) 2004-2021 AISE Inc. All Rights Reserved.