"NiziU" đã đến Hàn Quốc vào sáng ngày 8 tại Sân bay Quốc tế @ Gimpo. #니쥬 #NiziU #Niju #Mako #Riku #Rima #Rio #Maya #Miihi #Mayuka #Ayaka

#Nina #마코 #리쿠 #리마 #리오 #마야 #미이히 #마유카 #아야카 #니나 #wowkorea2024/02/08 13:15 KST
From SNS